ไพศาล ศิริโสต
Bodybuilding Poses
อัลบั้ม
ภาพถ่ายจากการแข่งขัน บอดี้คลาสสิคชาย ...
รูปภาพ: 68 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 15 กันยายน 2553
ภาพวีดิโอการแข่งขันบอดี้คลาสสิคชาย ...
วีดีโอ: 8 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 17 กรกฏาคม 2553
ไปดูด้านหลังเวทีว่ามีใครบ้างที่ขึ้งแข่งใ ...
รูปภาพ: 72 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 15 มีนาคม 2554
นำท่านเข้าสู่โลกของกีฬาเพาะกาย ...
วีดีโอ: 110 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 16 สิงหาคม 2556
กีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ...
รูปภาพ: 87 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 13 เมษายน 2552
กีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ...
รูปภาพ: 50 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 8 เมษายน 2552
กีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ...
รูปภาพ: 110 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 14 เมษายน 2552
รูปภาพจากสตูดิโอ หลังจากการชั่งน้ำหนัก ...
รูปภาพ: 200 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 28 กุมภาพันธ์ 2553
กีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ...
รูปภาพ: 76 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 8 เมษายน 2552
เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน ...
รูปภาพ: 317 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 29 ธันวาคม 2551
เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน ...
รูปภาพ: 5 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 20 ธันวาคม 2551
ภาพเหล่านี้เป็นภาพพิเศษสุดที่ใช้เวลาถ่าย ...
รูปภาพ: 107 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 22 ธันวาคม 2551
ภาพถ่ายด้านหลังเวทีระหว่างการชั่งน้ำหนัก ...
รูปภาพ: 96 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 18 ธันวาคม 2551
ภาพถ่ายการชังน้ำหนัก ในงานคัดเลือกนักกีฬ ...
รูปภาพ: 38 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 7 สิงหาคม 2551
ภาพจากการชั่งน้ำหนัก แล๊ซฟอร์ตคลาสสิค ...
รูปภาพ: 33 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 17 มิถูนายน 2553
รวมภาพถ่ายรอบคัดเลือกรุ่น เพาะกายบุคคลชา ...
รูปภาพ: 63 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 20 ตุลาคม 2550
ภาพถ่ายบริเวณนอกเวที ห้องพักนักกีฬา ...
รูปภาพ: 60 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 16 กรกฏาคม 2550
ภาพวิดีโอของนักกีฬาเพาะกายชายรุ่น ...
วีดีโอ: 9 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 2 มิถูนายน 2550
ภาพถ่าย 5 นักกีฬาเพาะกายทีผ่านเข้ารอบชิงชน ...
รูปภาพ: 73 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 21 เมษายน 2550
พรีวิว ตัวอย่างของเว็บไซต์ไทยบอดี้ ...
วีดีโอ: 3 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 30 กันยายน 2552
บริเวณนอกเวทีจากงาน มิสเตอร์ไทยแลนด์ ...
รูปภาพ: 19 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 23 มิถูนายน 2550
ชลบุรี ประเทศไทย
รูปภาพ: 45 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 16 ตุลาคม 2549
© 2015 EAST24. All rights reserved.