ไทยบอดี้ » นักกีฬา » ชินวุฒิ วันเพ็ญ

ชินวุฒิ วันเพ็ญ

นักกีฬาเพาะกาย
การแข่งขัน
2012Siam Classic
2nd — Men Bodybuilding Juniors (21 yrs and below)
2011Latchford Classic
DNQ — Men Bodybuilding Juniors
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2020 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.