สมัย ชลชีพ
Bodybuilding Poses
อัลบั้ม
ภาพถ่ายจากรอบคัดเลือก ของการแข่งขันชิงแช ...
รูปภาพ: 110 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 1 มกราคม 2556
ภาพถ่ายจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ...
รูปภาพ: 230 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 17 พฤศจิกายน 2554
ถ่ายทำที่ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัลบี ...
วีดีโอ: 6 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 18 มกราคม 2554
ภาพถ่ายจากรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเพาะกาย ...
รูปภาพ: 188 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 11 มกราคม 2554
ภาพถ่ายจากการแข่งขัน เพาะกายชายมาสเตอร์ ...
รูปภาพ: 98 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 11 กันยายน 2553
ภาพวีดิโอการแสดงท่าบังคับ และเปรียบเทียบ ...
วีดีโอ: 6 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 16 กรกฏาคม 2553
นำท่านเข้าสู่โลกของกีฬาเพาะกาย ...
วีดีโอ: 110 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 16 สิงหาคม 2556
การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค ...
รูปภาพ: 112 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 5 พฤษภาคม 2552
วิดีโอนี้เป็นภาพบรรยากาศการคัดเลือกตัวแท ...
วีดีโอ: 51 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 26 พฤษภาคม 2552
การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค ...
รูปภาพ: 30 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 30 เมษายน 2552
ภาพเหล่านี้เป็นภาพพิเศษสุดที่ใช้เวลาถ่าย ...
รูปภาพ: 107 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 22 ธันวาคม 2551
การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาคที่กรุงเ ...
รูปภาพ: 37 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 25 พฤษภาคม 2553
รวมภาพถ่ายจากห้องพักนักกีฬา ...
รูปภาพ: 45 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 3 ตุลาคม 2550
รวมภาพประทับใจนอกเวที ในวันที่สองของรอบช ...
รูปภาพ: 45 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 3 ตุลาคม 2550
ในวันที่สองของการแข่งขันกีฬาเพาะกายรอบชิ ...
รูปภาพ: 21 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 3 ตุลาคม 2550
ชัยวัฒน์ ดีมงคล คว้าเหรียญทองของ ...
รูปภาพ: 68 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 1 ตุลาคม 2550
รวมภาพถ่ายจากห้องพักนักกีฬาในวันที่สองขอ ...
รูปภาพ: 28 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 28 กันยายน 2550
ภาพถ่ายจากบริเวณนอกและในห้องการแข่งขันเพ ...
รูปภาพ: 25 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 28 กันยายน 2550
ภาพถ่ายเพาะกายผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้น ...
รูปภาพ: 26 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 27 กันยายน 2550
ภาพถ่ายของนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ...
รูปภาพ: 67 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 26 กันยายน 2550
ภาพถ่ายวิดีโอการคัดเลือกนักกีฬาเพาะกายแล ...
วีดีโอ: 33 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 7 กุมภาพันธ์ 2551
ภาพถ่ายการคัดเลือกนักกีฬาเพาะ ...
รูปภาพ: 45 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 23 พฤษภาคม 2550
ภาพถ่ายนักกีฬาเพาะกาย 5 คนที่ผ่านเข้ารอบชิ ...
รูปภาพ: 17 | ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 22 เมษายน 2550
© 2015 EAST24. All rights reserved.