ไทยบอดี้ » ภาพถ่าย » Kanokphand Chulakasem: พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ดีเด่นของสมาคมกีฬาเพาะกาย

Kanokphand Chulakasem: พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ดีเด่นของสมาคมกีฬาเพาะกาย

ดูภาพก่อนหน้า ดูภาพถัดไป
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดงานสัมมนาเรื่อง "สานฝันกีฬาไทย สู่ชัยชนะ" เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีฯ ในโครงการจากวันแม่สู่วันพ่อ และได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละสมาคมกีฬาต่างๆ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในหน้าที่อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป (ภาพถ่ายนี้ได้รับอนุญาติให้เผยแพร่ได้)
วันที่ : 24 กันยายน 2551; มีอะไรใหม่ : 30 กันยายน 2551
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2024 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.