ไทยบอดี้ » ภาพถ่าย » ภานุพงษ์ ประทีป: ปรีเอเชี่ยนบีชเกมส์

ภานุพงษ์ ประทีป: ปรีเอเชี่ยนบีชเกมส์

ดูภาพก่อนหน้า ดูภาพถัดไป
ภาพเหล่านี้เป็นภาพจากการแข่งขันกีฬาเพาะกาย ในการสาธิต 14 ชนิดกีฬาที่จะทำการแข่งขันในเอเชี่ยนบีช เกมส์ ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 18-26 ตุลาคม 2006
วันที่ : 6 ตุลาคม 2551; มีอะไรใหม่ : 7 ตุลาคม 2551
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2024 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.