ไทยบอดี้ » ภาพถ่าย » วิชัย ปานะโปย: มิสเตอร์ไทยแลนด์ 2553 - ชั่งนำ้หนัก ในสตูดิโอ เยาวชน และ มาสเตอร์

วิชัย ปานะโปย: มิสเตอร์ไทยแลนด์ 2553 - ชั่งนำ้หนัก ในสตูดิโอ เยาวชน และ มาสเตอร์

ดูภาพก่อนหน้า ดูภาพถัดไป
ทันทีหลังจากการชั่งน้ำหนักนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันได้ถ่ายภาพที่สตูดิโอหลังเวทีของเรา ภาพเหล่านี้แสดงนักกีฬาเพาะกายเยาวชนและมาสเตอร์โดยไม่ทาสีแทน ซึงตามปกติต้องทาสีแทนเมื่อขึ้นแข่งขันบนเวที
วันที่ : 2 เมษายน 2553; มีอะไรใหม่ : 16 มีนาคม 2554
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2024 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.