ไทยบอดี้ » ภาพถ่าย » Lia Hongxia: ชิงแชมป์เอเชียและโลก 2554 ชั่งนำ้หนักวันที่ 1

Lia Hongxia: ชิงแชมป์เอเชียและโลก 2554 ชั่งนำ้หนักวันที่ 1

ดูภาพก่อนหน้า ดูภาพถัดไป
ภาพถ่ายจากวันแรกของการชั่งนำ้หนัก ของการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ชิงแชมป์เอเชียและโลก ปี 2554 ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
วันที่ : 4 ตุลาคม 2554; มีอะไรใหม่ : 8 ตุลาคม 2554
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2024 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.