ไทยบอดี้ » ภาพถ่าย » Tokita Kenichi: แลซท์ฟอร์ดคลาสสิค 2554 - เพาะกายชาย 80 ก.ก. รอบคัดเลือก

Tokita Kenichi: แลซท์ฟอร์ดคลาสสิค 2554 - เพาะกายชาย 80 ก.ก. รอบคัดเลือก

ดูภาพก่อนหน้า ดูภาพถัดไป
ภาพถ่ายจากรอบคัดเลือก ของการแข่งขันแลซท์ฟอร์ดคลาสสิค ปี 2554 ในรุ่นเพาะกายชาย น้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
วันที่ : 8 ตุลาคม 2554; มีอะไรใหม่ : 13 กรกฏาคม 2555
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2024 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.