ไทยบอดี้ » ภาพถ่าย » จักรวัฒน์ อินทะรังษี: Latchford Classic 2007 - สตูดิโอหลังเวที ( 60 และ 70 กก. )
ThaiBodyได้จัดสตูดิโอไว้บริเวณด้านหลังเวทีและนี่คือภาพของนักกีฬาเพาะกายในรุ่น 60 และ 70 กิโลกรัม
วันที่ : 13 ตุลาคม 2550; มีอะไรใหม่ : 27 พฤศจิกายน 2550
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2022 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.