ไทยบอดี้ » Posts » การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (2551) - ผลการแข่งขัน

การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (2551) - ผลการแข่งขัน

Men Bodybuilding 65kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จิรยุทธ เจริญผล
5
2
ธนกร ฟุ้งเกษร
6
2
นฤดล พานทอง
8
4
จักรกฤษ ผ่องแผ้ว
7
Men Bodybuilding 75kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
กิตติพงษ์ จันสุวรรณ์
16
2
อภิชัย กิจการเดชวุฒิ
15
Men Bodybuilding 80kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ประดิษฐ์ ลีลางามวงศา
22
2
สุพิชย์ บุญล้อม
19
3
ณัฐ นรสิงห์
17
Men Bodybuilding 85kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วีรชัย กิจการเดชวุฒิ
25
Men Bodybuilding 90kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อำนาจ คชเถื่อน
27
Men Bodybuilding 90kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จรินทร์ จําปาเรือง
29
2
เกียรติศักดิ์ ทรัพย์พาลี
28
Men Bodybuilding Masters 50yrs
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สภากูล คุณสนอง
30
Men Bodybuilding Masters 50yrs+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วิชัย เมฆวิไล
36
2
วิเชียร สุขประเสริฐ
37
3
ศักดิ์ชาย กิจการเดชวุฒิ
38
Women Bodybuilding
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วิไลพร วรรณกลาง
39
Men Fitness 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จักรกฤษ ผ่องแผ้ว
45
2
คม โพธิชา
46
Men Fitness 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วันเฉลิม กังสกุล
47
2
ณัฐ นรสิงห์
17
3
กฤษดา แตงอ่อน
48
Women Fitness 160cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อรอุมา ใจฉํ่า
50
Women Fitness 164cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
รุจีพัชร เนื่องน้อย
51
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2020 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.