ไทยบอดี้ » Posts » กีฬาแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทน ภาค 1 (2553) - ผลการแข่งขัน

กีฬาแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทน ภาค 1 (2553) - ผลการแข่งขัน

Men Bodybuilding 65kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ก้องทิตย์ หาญชัยยุทธกร
6
2
กิตติพงษ์ จันสุวรรณ์
7
3
ปัญโญ สุขิโต
8
Men Bodybuilding 75kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ขุนตาล พวงเพชร
14
2
ศรัณย์ ชื่นนนธนา
15
3
นครินทร์ อยู่ยง
12
Men Bodybuilding 80kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สุวิทย์ เกตุจินสา
18
2
กุศล ลาเสือ
16
Men Bodybuilding 90kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ปราปต์ ปรมาภูติ
26
2
วุฒินนท์ ปรีชาวุฒิ
28
3
สามารถ สวนสุข
27
Women Bodybuilding
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
นงเยาว์ โกสีนาม
35
2
ปัทมา คล้ายเอม
34
Men Body Classic 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
เจริญพงษ์ ไชยวงศ์
37
2
ไพศาล ศิริโสต
36
3
ธวิทย์ พวงเพชร
38
Men Body Classic 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สมศักดิ์ พุ่มมาก
40
2
เสริมศักดิ์ พูลสวัสดิ์
41
3
ทศพล พ่วงสมจิตร
39
Men Fitness 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อนุพล ไชยเสนาะ
42
Men Fitness 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ดำรงด์ศักดิ์ สร้อยศรี
43
2
ภูริ หัสดินทร์
44
Women Fitness 164cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
นงเยาว์ โกสีนาม
45
2
กาญจนา สุวรรณรัตน์
46
Women Fitness 164cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
นนท์ณัฐดา อํามาตย์
47
2
ถิรดา ค้าขึ้น
48
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2020 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.