5 เมษายน 2557 -- At Royal Garden Plaza Pattaya.
มีอะไรใหม่ : 8 เมษายน 2557
18 พฤษภาคม 2556 -- The annual national bodybuilding and physique sports competition this year held in Pattaya City at Central Festival Pattaya Beach from May 18-19, 2013.
มีอะไรใหม่ : 2 พฤษภาคม 2556
4 ธันวาคม 2555 -- Held at the Nimibutr National Stadium in Bangkok, Thailand. The competition days are December 7-8-9.
มีอะไรใหม่ : 3 ธันวาคม 2555
12 ตุลาคม 2555 -- Held at Central Plaza Rama 9 in Bangkok, Thailand. Over 140 athletes participated in the event that had over 500,000 baht in prize money.
มีอะไรใหม่ : 14 ตุลาคม 2555
30 กันยายน 2555 -- First edition taking place in Pattaya, Thailand.
มีอะไรใหม่ : 21 ธันวาคม 2556
19 กันยายน 2555 -- 46th Asian Bodybuilding and Physique Sports Championships held in Guangzhou, People's Republic of China.
มีอะไรใหม่ : 20 กันยายน 2555
<< ดูภาพก่อนหน้า | ข่าว 1-6 ของ 61 | ดูภาพถัดไป >>
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2024 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.