ไทยบอดี้

ซื้อดาวน์โหลดความละเอียดคมชัด

ลายละเอียดรูปภาพ

หมายเลข6f69bbzz
ความละเอียด2,109 x 3,163 pixels
อัตราส่วน2:3
ขนาดการพิมพ์ 150dpi14.1" x 21.1" (36cm x 54cm)
ขนาดการพิมพ์ 300dpi7" x 10.5" (18cm x 27cm)
รูปแบบJPEG (ca. 1.9 MB)
รูปโลโก้ไม่มี
จัดส่งโดยดาวน์โหลด

ใบอนุญาตสำหรับบุคคล

การอนุญาตนี้ช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายในความละเอียดคมชัดสมบูรณ์และใช้สำหรับส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ เหมาะสำหรับการพิมพ์ภาพของคุณเองหรือโปสเตอร์ที่มีคุณภาพสูงได้
ข้อจำกัด : ห้ามขาย ห้ามจัดจำหน่าย ห้ามเผยแพร่ ห้ามกระจายเสียงออกอากาศ

ใบอนุญาตสำหรับสื่อ

การอนุญาตนี้ช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายความละเอียดคมชัดสมบูรณ์และสามารถใช้ในออนไลน์และสิ่งพิมพ์การผลิตวิดีโอหรือโทรทัศน์และต้องให้เครดิตกับ www.thaibody.com ประกอบด้วย
ข้อจำกัด : จำกัดการใช้ดิจิตอล ห้ามนำออกจำหน่ายสู่ตลาด

ใบอนุญาตสำหรับการค้า

ไม่สามารถใช้ได้
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2024 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.