WBPF เพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก
ภาพถ่าย
วีดีโอ
4 ธันวาคม 2555 - 10 ธันวาคม 2555 (7 วัน)


VENUE

การแข่งขันจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติ อาคารนิมิบุตร กรุงเทพ ประเทศไทย. แข่งขันวันที่ 7-8-9 ธันวาคม 2555 ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ และห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซนเตอร์

เข้าชมฟรี

ตารางการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555

รอบคัดเลือก เริ่มเวลา 10.00 น. ในช่วงเช้า และรอบชิงในช่วงบ่ายหลังพักทานอาหารกลางวัน และพิธีเปิดการแข่งขันเวลา บ่าย 3-4 โมงเย็น สำหรับรุ่นแข่งขันที่ตามมาคือ:
เพาะกายหญิงเยาวชน รุ่นโอเพ่น
เพาะกายชาย 55 กิโลกรัม 60 กิโลกรัม 65 กิโลกรัม 70 กิโลกรัม
ฟิตเนสหญิง (แข่งขัน 2 รุ่น)
แอทเลติคฟิสิคชายเยาวชน รุ่นโอเพ่น
เพาะกายชายมาสเตอร์ อายุ 40-50 ปี และ อายุ 51-60 ปีขึ้นไป
แอทเลติค ฟิสิคหญิง ( แข่งขัน 2 รุ่น)

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555
รอบคัดเลือก เริ่มเวลา 10.00 น. ในช่วงเช้า และรอบชิงในช่วงบ่ายหลังพักทานอาหารกลางวัน เริ่มประมาณบ่าย 3 โมงเย็น สำหรับรุ่นแข่งขันที่ตามมาคือ:
เพาะกายชายเยาวชน รุ่น 75 กิโลกรัม และ เกิน 75 กิโลกรัม
เพาะกายหญิง รุ่น 50 กิโลกรัม และรุ่นเกิน 50 กิโลกรัม
เพาะกายชาย รุ่น 75 กิโลกรัม 80 กิโลกรัม 85 กิโลกรัม
โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูง 160 เซนติเมตร และ 165 เซนติเมตร
แอทเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูง 160 เซนติเมตร และ 170 เซนติเมตร

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555
รอบคัดเลือก เริ่มเวลา 10.00 น. ในช่วงเช้า และรอบชิงในช่วงบ่ายหลังพักทานอาหารกลางวัน เริ่มประมาณบ่าย 3 โมงเย็น สำหรับรุ่นแข่งขันที่ตามมาคือ:
แอทเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูง 180 เซนติเมตร และ เกิน 180 เซนติเมตร
โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูง 170 เซนติเมตร และเกิน 170 เซนติเมตร
ฟิตเนสชาย
เพาะกายชาย รุ่น 90 กิโลกรัม รุ่น 100 กิโลกรัม และเกิน 100 กิโลกรัม
* * *
แชมป์ออฟแชมป์ 2555 - มิสเตอร์ยูนิเวิร์ส
นักกีฬาที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมประจำปี 2555
ทีมยอดเยี่ยม
การแข่งขันที่เพิ่งผ่านไป
Bookmark and Share

© 2015 EAST24. All rights reserved.