ไทยบอดี้ » วีดีโอ » อัศวิน ฤกษ์ชัย: มิสเตอร์ ไทยแลนด์ 2007 - 60 กก.
ภาพวีดิโอจากงาน มิสเตอร์ ไทยแลนด์ 2007 การแสดงท่าบังคับ 7 ท่า ฟรีโพสซิ่งและโพสซิ่งดาว์นของเพาะกายชาย 60 กก.
วันที่ : 15 เมษายน 2550; มีอะไรใหม่ : 1 พฤษภาคม 2550; ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ : 3 มิถูนายน 2550
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2024 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.