ไทยบอดี้ » ภาพถ่าย » Abdullah Najmaldin: ชิงแชมป์เอเชีย 2553 - เพาะกายชาย 60 กก. ชิงชนะเลิศ
ภาพถ่ายจากการแข่งขัน เพาะกายชาย ในรอบชิงชนะเลิศ รุ่นนำ้หนัก 60 กิโลกรัม ชิงแชมป์เอเชีย 2553 ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
วันที่ : 6 สิงหาคม 2553; มีอะไรใหม่ : 4 กันยายน 2553
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2021 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.