ไทยบอดี้ » Posts » กีฬาเอเชี่ยน บีช เกมส์ (2551) - ผลการแข่งขัน

กีฬาเอเชี่ยน บีช เกมส์ (2551) - ผลการแข่งขัน

Men Bodybuilding 60kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Asrelawandi
2
2
Pham Van Mach
9
3
Daljit Singh
1
4
Jung Kuk Hyun
4
5
Kazumi Kokubo
8
6
จีรพันธ์ โป่งคำ
13
Men Bodybuilding 65kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Nguyen Van Lam
17
2
สมคิด สุเมโทเวขกุล
19
3
Kim Jin Sik
16
4
Fu Zhong
24
5
Buda Anchah
21
6
Hiroshi Tsuda
20
Men Bodybuilding 70kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Mohamed Salem Abdulla Bin S. Mohamed Zahmi
44
2
สมศรี ทุรินไทสง
31
3
Yang Xin Min
42
4
Noh Woo Hyun
37
5
Koji Godo
33
6
Aung Khaing Win
32
Men Bodybuilding 75kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Syafrizaldy
49
2
Kim Myung Sub
57
3
Mohammad Imran Qureshi
59
4
Lou Lam Chak Leung
56
5
Yoshihiro Yano
51
6
ก้องทิตย์ หาญชัยยุทธกร
53
Men Bodybuilding 85kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Lee Jin Ho
87
2
Hsu Chung-Huang
84
3
Mohamed Ali Ahli
85
4
ผลา มีชัย
77
5
Masato Shimoda
78
6
Yefta Leonidas
80
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2020 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.