ไทยบอดี้ » Posts » WBPF กีฬาร่างกายชิงแชมป์โลก (2553) - ผลการแข่งขัน

WBPF กีฬาร่างกายชิงแชมป์โลก (2553) - ผลการแข่งขัน

Men Athletic Physique 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Bogdan Kovalenko
74
2
Mohd Syarul Azman Mahen Bin Abdullah
49
3
Habibmohd Ali
25
4
Chencho Drukpa
47
5
Danie Dharma s/o Joseph Segaran
110
Men Athletic Physique 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Mohammad Nasiri
20
2
Sergey Klyepchev
42
3
Adel Abdul Rahman Hassan
19
4
Randolf Bitorina
16
5
Rafat Momeni
70
Men Fitness Physique
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วันชัย กาญจนพิมาย
56A
2
Serik Sugraliyev
80
3
Tsang Hoi Cheong
88
4
Sergey Klyepchev
81
Women Fitness Physique 160cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Szilvia Czine
65
2
Dinh Kim Loan
67A
3
Puja Roy
43
Women Fitness Physique 160cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อภิภรณ์ ชมสมบูรณ์
54
2
Lisa Cheng Lai Sho
44
Women Model Physique 160cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Szilvia Czine
71
2
Kang Hea Yueng
53
3
Lilian Tan
58
4
Dinh Kim Loan
67A
5
Sharon Lim En Ai
123
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2020 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.