ไทยบอดี้ » Posts » TBPA การอบรม "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" ครั้งต่อไป

TBPA การอบรม "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" ครั้งต่อไป

สายหลัก ภาพถ่าย วีดีโอ
6 กรกฏาคม 2557


การอบรม "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" ครั้งต่อไป
7-8 กรกฎาคม 2557 ที่เชียงราย 12-13 กรกฎาคม 2557 ที่ภูเก็ต
และ 9-10 สิงหาคม 2557 ที่ประจวบคีรีขันธ์ ครับ
มาร่วมรู้จักกีฬาเพาะกายให้มากขึ้น
พร้อมเรียนรู้การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ในระดับพื้นฐาน พร้อมรับใบประกาศนียบัตร รับรองผล
และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า

สนใจเข้าร่วมติดต่อชมรมเพาะกายของจังหวัดดังกล่าว
ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ 9 กรกฏาคม 2557: อบรม เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน ที่ประจวบคีรีขันธ์ เลื่อนเป็นวันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 นี้ครับ

ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2024 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.