ไทยบอดี้ » Posts » Mr. Thailand

Mr. Thailand

สายหลัก ภาพถ่าย วีดีโอ
17 เมษายน 2558 - 15 กรกฏาคม 2567 (3 วัน)


Held at Seacon Bangkae in Bangkok.

Following is the tentative schedule.

April 17, 2015
Men Bodybuilding Juniors, Men Bodybuilding Novices, Men Model Physique 170cm, 175cm, and 175cm+, Women Bodybuilding, Men Bodybuilding Masters 41-50 and 50+
10:00 Registration
11:00 Weigh In
13:00 Pre-Judging
17:00 Finals

April 18, 2015
Men Athletic Physique 170cm and 170cm+, Women Model Physique 160cm and 160cm+, Athletic Physique Open, Men Fitness Open, Women Fitness Open
10:00 Registration
11:00 Weigh In
13:00 Pre-Judging
18:00 Finals

April 19, 2015
Men Bodybuilding 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, and 85kg+
10:00 Registration
11:00 Weigh In
13:30 Pre-Judging
18:00 Finals + Champ of the Champs[source: TBPA]
โปรดทราบว่ากิจกรรมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ล่าสุดเกี่ยวกับเวปไซด์ 18 เมษายน 2558: We have added an English translation of the tentative schedule for the event.

ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2024 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.