ไทยบอดี้ » วีดีโอ » ก้องทิตย์ หาญชัยยุทธกร » ไทยบอดี้ ทีวี พอดคาสต์ #040 - ผลแลทช์ฟอร์ดคลาสสิค [18/42]

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

รูปแบบนี้ต้องการสมาชิกไทยบอดี้โกลด์
หรือ
ชื่อ : Douglas Latchford; พีระเดช จันทร์อ่อน; จิรวัฒน์ ตระกุลมา; ธนภัทร ปานพงษ์; จิดาภา ตาละอุปะละ; พัชราเพ็ญ ธรรมญาณรังสี; ทัตพิชา สุวรรณประภาพร; ชุลีพร โมอ่อน; คมศักดิ์ แซ่หว่อง; พัทริสร โคจรนา; นานไข่ ดําโบนาน; สุวิทย์ พิลาสัตน์; ถิรดา ค้าขึ้น; ลักษมี อุทัยผล; เกรียงศักดิ์ วงศ์ใหญ่; บรรจง สุธโธ; สุวิทย์ มีศิลป์; อริศรา คล่้องการ; นงเยาว์ โกสีนาม; บุญเรือง ทาเหล็ก; พนร อ่อนนิ่ม; วิไลพร วรรณกลาง; อัลลิปรียา สถิตย์สุขเสนาะ; ธวัชชัย สกุลยลไพศาล; พิมพิชญา รูปโฉม; จรัญญา ดวงคำ; เสาวลักษณ์ ชัยวัฒน์; ผลา มีชัย; สมศรี ทุรินไทสง; สมคิด สุเมโทเวขกุล; ก้องทิตย์ หาญชัยยุทธกร; ขุนตาล พวงเพชร; เศกสรรค์ สินเส็ง; ชาญชัย กองมูล; สายัน สุจริต; วันชัย แสงสุริยกฤษ์; กุศล ลาเสือ; กฤษฎ์ ภูมิสิริกุล; ดำรงด์ศักดิ์ สร้อยศรี; กิตติศักดิ์ วุฒิการณ์; ประดิษฐ์ ลีลางามวงศา; เมฆินทร์ อายุวัฒนมงคล; ขนิษฐา มะคงสุข; วันชัย กาญจนพิมาย; ภานุพงษ์ ประทีป; วรกร วงศกรเมือง; ญาติ แคนรัมย์; ศิริกร คชกฤษ; รุ้งตะวัน จินดาซิงห์; ณธกร อาบสุวรรณ์; ปริญญา อ้ายเหมย; สิทธิ เจริญฤทธิ์
ตัวอย่างการแสดงผลวิดีโอจากผลแลทช์ฟอร์ดคลาสสิค 2552
จากอัลบั้ม : ไทยบอดี้ ทีวี พอดคาสต์ – นำท่านเข้าสู่โลกของกีฬาเพาะกาย และฟิตเนสไปกับเรา ไทยบอดี้ ทีวี พอดคาสต์! ดูนักกีฬาระดับแชมป์เตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน และฟังเรื่องราวของสุดยอดนักกีฬาเหล่านี้จากปากของเขาเอง จับตาดูนักกีฬาดาวรุ่งพุ่งแรงในการฝึกซ้อม ดูวิธีสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่โตสวยงาม และไปฟังความฝันและจุดมุ่งหมายในอนาคต ภาษา: ไทย
ถ่ายทำเมื่อ : 28 มิถูนายน 2552 - 31 ธันวาคม 2554; ความยาว : 7m58s; มีอะไรใหม่ : 10 ธันวาคม 2552; เข้าชม 19,768
ดูภาพก่อนหน้า ดูภาพถัดไป
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2021 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.