ไทยบอดี้ » นักกีฬา » วิไลพร วรรณกลาง

วิไลพร วรรณกลาง

นักกีฬาเพาะกาย / นักกีฬาฟิตเนส
ไทย; ส่วนสูง : 150cm (4'11")
การแข่งขัน
2014Mr. Thailand
1st — Women Bodybuilding
2013Mr. Thailand
1st — Women Bodybuilding Open
2012WBPF เพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก
1st — Women Bodybuilding 50kg
Siam Classic
1st — Women Bodybuilding Open
อื่นๆ

Bodybuilding Poses


Relaxed Front

Quarter Turn

Relaxed Rear

Double Biceps Front

Lat Spread Front

Side Chest

Double Biceps Rear

Lat Spread Rear

Side Triceps

Abs and Thighs

Most Muscular Other

Arms Out

Arms Up

Bicep + Other Front

Bicep + Other Rear

Double Biceps Twisted Front

Double Biceps Twisted Rear

Twisted Side Crunch

อัลบั้ม

ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2024 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.