คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

รูปแบบนี้ต้องการสมาชิกไทยบอดี้โกลด์
หรือ
ชื่อ : สุวิจักขณ์ พินทุสรชัย (front #1 in line); กุศล ลาเสือ (front #2 in line); จักรวัฒน์ อินทะรังษี (front #3 in line); กิตติพงษ์ จันสุวรรณ์ (front #4 in line); ขุนตาล พวงเพชร (front #5 in line); ปริญญา อ้ายเหมย (front #6 in line); ชาญชัย กองมูล (front #7 in line); ไพรัช พะเนาศรี (front #8 in line); สยาม มหาคุณธรรม (2nd row #1 in line); วันชัย กาญจนพิมาย (2nd row #2 in line); สุวิทย์ เกตุจินสา (2nd row #3 in line); วิชิต สิงห์ทอง (2nd row #4 in line); ภานุพงษ์ ประทีป (2nd row #5 in line); วันชัย แสงสุริยกฤษ์ (2nd row #6 in line); สุรชัย ปลั่งเอี่ยม (2nd row #7 in line); วิเชียร แช่มจำรัส (2nd row #8 in line); สมศรี ทุรินไทสง (2nd row #9 in line); แสวง ปานะโปย (2nd row #10 in line); ดำรงด์ศักดิ์ สร้อยศรี (2nd row #11 in line); ปราปต์ ปรมาภูติ (3rd row #1 in line); สุวิทย์ มีศิลป์ (3rd row #2 in line); นนท์ณัฐดา อํามาตย์ (3rd row #3 in line); วิไลพร วรรณกลาง (3rd row #4 in line); นงเยาว์ โกสีนาม (3rd row #6 in line); รุ้งตะวัน จินดาซิงห์ (3rd row #7 in line); อภิภรณ์ ชมสมบูรณ์ (3rd row #8 in line); เศกสรรค์ สินเส็ง (3rd row #9 in line); ศรัณย์ ชื่นนนธนา (3rd row #10 in line); สาคร มาตรวังแสง (4th row #1 in line)
จากอัลบั้ม : เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทย 2554 – เรารายงานผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของ TBPA และการเปิดตัวต่อสื่อของนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ทีมไทยเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลกที่กำลังจะจัดขึ้นปลายปีนี้
ถ่ายภาพเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2554; มีอะไรใหม่ : 29 พฤษภาคม 2554; เข้าชม 1,225
ดูภาพก่อนหน้า Buy Photo ดูภาพถัดไป
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2022 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.