ไทยบอดี้ » Posts » การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 5 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (2551) - ผลการแข่งขัน

การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 5 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (2551) - ผลการแข่งขัน

Men Bodybuilding Masters 50yrs
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
เศกสรรค์ สินเส็ง
3
2
บุญเยี่ยม สอนพลู
2
3
จันแก้ว อุ้ยอ้าย
1
Men Bodybuilding Masters 50yrs+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สอิ้ง ภู่พันธ์
4
Men Bodybuilding 70kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
เมฆินทร์ อายุวัฒนมงคล
14
2
เฉลิมพล ท้าวชัยมูล
13
Men Bodybuilding 75kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ทินภัทร ชัยปัน
16
2
ไพศาล ศิริโสต
17
3
ประลอง วิลานนท์
15
4
มนัสพงษ์ ยาพรหม
18
Men Bodybuilding 80kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ประสิทธิชัย พิรุณ
20
2
โอฬาร สุภาแสน
19
Men Bodybuilding 85kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
พฤหัส พรมพิงค์
22
2
กฤติเดช พงษ์ตุ้ย
21
Men Bodybuilding 90kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ชาตรี สุวรรณกิจ
24
2
พิชิตพงศ์ มังคลาด
23
Men Bodybuilding 90kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ภัทรกร ศรีมณี
38
2
กิตติศักดิ์ วุฒิการณ์
37
Women Fitness 160cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วันวิสาข์ ศรีวงค์จันทร์
26
2
ชญานิศ คํามะทิต
25
Women Fitness 164cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ปรียานุช จะเอ่อ
28
2
จิราพร แปงใจ
27
Women Fitness 167cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อัลลิปรียา สถิตย์สุขเสนาะ
30
2
รัชชนีกร กองหนุน
29
Men Fitness 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ธวัชชัย สกุลยลไพศาล
32
2
ณรงค์ชัย สุวรรณ
33
3
ทศพร จันทร์แดง
31
Men Fitness 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วีระศักดิ์ แสงสีดา
36
2
บุญเรือง ทาเหล็ก
35
3
กมลชัย สมทอง
34
Women Bodybuilding
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จรัญญา ดวงคำ
39
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2020 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.