ไทยบอดี้ » Posts » การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (2552) - ผลการแข่งขัน

การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (2552) - ผลการแข่งขัน

Men Bodybuilding 60kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จิรยุทธ เจริญผล
1
Men Bodybuilding 65kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ธนกร ฟุ้งเกษร
3
2
บุณยเกิยรติ ขาวปลั่ง
4
Men Bodybuilding 70kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
กิตติพงษ์ จันสุวรรณ์
5
2
ฐกฤต ฉกาจธิติกุล
6
Men Bodybuilding 75kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
นฤดล พานทอง
8
2
อภิชัย กิจการเดชวุฒิ
7
Men Bodybuilding 80kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อนันต์ โพธิยะ
10
2
กัญจน์ ทรัพย์นิมิตร
9
Men Bodybuilding 85kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ณัฐ นรสิงห์
11
2
จีรชาติ ประทุมมา
17
Men Bodybuilding 90kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ประดิษฐ์ ลีลางามวงศา
12
2
สุเวช สังข์ภิญโญ
18
Men Body Classic 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
นฤดล พานทอง
8
2
ฐกฤต ฉกาจธิติกุล
6
3
อภิชัย กิจการเดชวุฒิ
7
Women Bodybuilding
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อภิภรณ์ ชมสมบูรณ์
29
2
วิไลพร วรรณกลาง
36
Men Fitness 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วันชัย กาญจนพิมาย
19
2
คม โพธิชา
20
3
จตุรพร อุ่นเป็นนิจ
21
Men Fitness 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อานุภาพ อัญญาธนากร
22
2
วันเฉลิม กังสกุล
24
3
ณัฐ นรสิงห์
11
Women Fitness 164cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อภิภรณ์ ชมสมบูรณ์
29
2
จิราวรรณ เจริญผล
28
Women Fitness 164cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
รุจีพัชร เนื่องน้อย
31
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2020 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.