ไทยบอดี้ » Posts » กีฬาแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทน ภาค 2 (2553) - ผลการแข่งขัน

กีฬาแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทน ภาค 2 (2553) - ผลการแข่งขัน

Men Bodybuilding 60kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จีรพันธ์ โป่งคำ
122
2
นัทวุฒิ สุวรรณช่าง
103
Men Bodybuilding 65kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วิชัย สิงห์ทอง
123
Men Bodybuilding 70kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สมคิด สุเมโทเวขกุล
124
2
ธนกร ฟุ้งเกษร
134
3
อรรถสิทธิ์ แสงกล้า
104
Men Bodybuilding 80kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สุเวช สังข์ภิญโญ
113
2
ศิริ สมใจหวัง
106
Men Bodybuilding 85kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ภานุพงษ์ ประทีป
126
2
พัฒน์ ทองเกิด
117
3
ณัฐ นรสิงห์
138
Men Bodybuilding 90kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
แสวง ปานะโปย
127
2
จีรชาติ ประทุมมา
107
Men Bodybuilding 90kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วีรชัย กิจการเดชวุฒิ
119
2
อนันต์ โพธิยะ
118
Women Bodybuilding
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
รุ้งตะวัน จินดาซิงห์
133
2
วิไลพร วรรณกลาง
137
3
อภิภรณ์ ชมสมบูรณ์
130
Men Body Classic 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สุวิชชา จันทรสงคราม
140
2
โชคชัย ชินนะ
114
3
จตุรพร อุ่นเป็นนิจ
108
Men Body Classic 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
นฤดล พานทอง
109
2
เมธี กรรณแก้ว
125
Men Fitness 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วันชัย กาญจนพิมาย
129
2
คม โพธิชา
111
Men Fitness 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อานุภาพ อัญญาธนากร
115
2
นิกร รจนาสม
112
Women Fitness 164cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อภิภรณ์ ชมสมบูรณ์
131
Women Fitness 164cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
รุ้งตะวัน จินดาซิงห์
132
2
จิราวรรณ เจริญผล
136
3
ผการัตน์ จับใจ
102
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2020 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.