ไทยบอดี้ » Posts » กีฬาแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทน ภาค 5 (2553) - ผลการแข่งขัน

กีฬาแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทน ภาค 5 (2553) - ผลการแข่งขัน

Men Bodybuilding 60kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
บุญทัน อยู่สุข
 
Men Bodybuilding 65kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
เศกสรรค์ สินเส็ง
 
2
อดิศักดิ์ วังษา
 
Men Bodybuilding 70kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ประยงค์ พอใจ
 
2
อํานาจ อินพิทักษ์
 
Men Bodybuilding 75kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
พฤหัส พรมพิงค์
 
2
เกรียงศักดิ์ วงศ์ใหญ่
 
Men Bodybuilding 80kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วัชรพงศ์ กิตติลือชากร
 
2
กฤติเดช พงษ์ตุ้ย
 
Men Bodybuilding 85kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
โอฬาร สุภาแสน
 
2
ชาตรี สุวรรณกิจ
 
Men Bodybuilding 90kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
พิชิตพงศ์ มังคลาด
 
2
กิจลักษณะ เสือคุ่ย
 
Men Bodybuilding 90kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อัฐวุฒิ โพทะยะ
 
2
กิตติศักดิ์ วุฒิการณ์
 
Men Fitness 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วรพันธ์ ไชยพิสิทธิ์
 
2
ธวัชชัย สกุลยลไพศาล
 
Men Fitness 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
Men Body Classic 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ทินภัทร ชัยปัน
 
2
ชัยวุฒิ อัจยุตโภคิน
 
Men Body Classic 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
บุญเรือง ทาเหล็ก
 
2
ภัทร ลาภอดิศร
 
Women Bodybuilding
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จรัญญา ดวงคำ
 
2
ลักษมี อุทัยผล
 
Women Fitness 164cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ลักษมี อุทัยผล
 
2
ประวีนา สุวรรณทิพย์
 
Women Fitness 164cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จรัญญา ดวงคำ
 
2
อโณทัย องมล
 
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2020 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.