ไทยบอดี้ » Posts » Asian Bodybuilding and Physique Sports Championships (2555) - ผลการแข่งขัน

Asian Bodybuilding and Physique Sports Championships (2555) - ผลการแข่งขัน

Women Fitness Physique 155cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Liu Yanan
154
2
Tran Thi Cam Tu
210
3
Nguyen Ngoc Tien
215
4
Pau Wing Tung
148
Women Fitness Physique 155cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
รุ้งตะวัน จินดาซิงห์
183
2
Mou Cong
184
3
Sun Ruifen
171
4
Han Li Mei Xuan
177
5
Solongo G
223
Men Fitness Physique
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Chen Jian Chun
228
2
วันชัย กาญจนพิมาย
229
3
Zheng Shao Zhong
231
4
Xie Ming
232
5
Tsang Hoi Cheong
233
Women Model Physique 155cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Liu Yanan
154
2
Tran Thi Cam Tu
210
3
Nguyen Ngoc Tien
215
Women Model Physique 160cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Xiang Zai Hua
159
2
So Sin Ying
164
3
Aye Aye Soe
165
Women Model Physique 165cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Sun Ruifen
171
2
Wang Jun Han
181
3
Han Li Mei Xuan
177
4
Tatyana Korabelnikova-Lazareva
169
5
Witt Yee Phyo
172
Women Model Physique 165cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Mou Cong
184
2
รุ้งตะวัน จินดาซิงห์
183
3
Solongo G
223
4
Yeung Ka King
178
5
Karuna Pandurang Waghmare
163
Men Athletic Physique 160cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Ho Tan Phat
110
2
วิเชียร แช่มจำรัส
105
3
Marcus Fam Shu Han
112
Men Athletic Physique 165cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
กิตติพงษ์ จันสุวรรณ์
124
2
Truong Quoc Long
121
3
วันชัย กาญจนพิมาย
229
4
Khurshed Tolibov
120
5
Mohamed Ibrahim Manik
22
Men Athletic Physique 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Mohammad Alamezadeh
130
2
Mohd Syarul Azman Mahen Bin Abdullah
129
3
Nguyễn Trường Giang
126
4
He Zhang Ming
142
5
Mohammed Al Ali
144
Men Athletic Physique 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Sajad Niknampour
141
2
Reza Zivdar
137
3
Kwon Young Doo
145
4
นานไข่ ดําโบนาน
138
5
Ebrahim Mubarak Jumah
136
Women Bodybuilding 49kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Dinh Kim Loan
245
2
Liu Hong Xie
239
3
วิไลพร วรรณกลาง
248
4
Yoon Gyu Suk
250
Women Bodybuilding 49kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Liang Yue Yun
271
2
จรัญญา ดวงคำ
270
3
Nguyen Thi My Linh
260
4
Luong Hong Ngoc
272
Men Bodybuilding Juniors
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Yousef Rashed Yousef Ahmed Binkalban
200
2
Kosa Dinh Huu Cong
201
3
Pham Duc Dai
190
Men Bodybuilding Masters 50y+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สาคร มาตรวังแสง
289
2
Peter Gnalian Joseph
295
3
Mohammad Rostam Kafsh
293
4
Rajesh Nanoth Kundancherry
291
Men Bodybuilding 55kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Pham Van Mach
2
2
Ehsan Khajavi Jafarabad
6
3
Sujan Tamang
4
Men Bodybuilding 60kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จีรพันธ์ โป่งคำ
14
2
Nguyen Anh Thong
25
3
Jefry J. Wuaten
11
4
Suraj Resmi Kalathinkal
12
5
Sachit Pradhan
19
Men Bodybuilding 65kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สมคิด สุเมโทเวขกุล
26
2
Cheng Yue Xiang
27
3
Jin Jong Tae
280
4
Shyam Shrestha
23
5
Halim Bin Ismail
32
Men Bodybuilding 70kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Sazali Bin Abdul Samad
31
2
Abdul Salim Ansari
33
3
Nguyen Hai Au
36
4
Ran Mao Rong
38
5
ขุนตาล พวงเพชร
37
Men Bodybuilding 75kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Xin Jian
42
2
Ehsan Ahmadi
41
3
Habibbollah Moammeryan Abad
45
4
Buda Anchah
47
5
Jasim Mohamed Abdalla Salim Al Ali
40
Men Bodybuilding 80kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Babak Akbarniya
57
2
Bae Jung Jin
62
3
Ali Rashid Ibrahim
55
4
Fahad Albalooshi
59
5
Jia Yong
60
Men Bodybuilding 85kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Yaser Esmaeili Jorjafki
69
2
Sangram Babar Chougule
72
3
Saeed Jumah Almas Senqah
56
4
Mark Allan Mogindol
70
5
Nurlan J.
71
Men Bodybuilding 90kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Mahdi Ayari
75
2
Salman Abdul Rahman
78
3
Bayankhuu Lkhasid
77
4
Jang Hee Seong
79
5
Shokrullah Helmandi
84
Men Bodybuilding 100kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Reza Bagher Zadeh
94
2
Hassan Khosravi
85
3
Ismadi Bin Rijl
92
4
Son Seok Ho
88
5
Tandin Wangchen
98
Men Bodybuilding 100kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Abolfazl Navidi Benhkohal
96
2
Mukesh Singh
99
3
Baek Ki Hun
95
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2020 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.