ไทยบอดี้ » Posts » การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 5 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (2552) - ผลการแข่งขัน

การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 5 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (2552) - ผลการแข่งขัน

Men Bodybuilding 60kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จีรพันธ์ โป่งคำ
3
2
บุญทัน อยู่สุข
2
3
เอกศักดิ์ อินทร์ตา
1
Men Bodybuilding 70kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สมคิด สุเมโทเวขกุล
10
2
ชาตรี สุวรรณกิจ
9
3
ชาญวิทย์ ์ชัยวงศ์
11
Men Bodybuilding 75kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
เกรียงศักดิ์ วงศ์ใหญ่
13
2
ประยงค์ พอใจ
12
3
ไพศาล ศิริโสต
14
Men Bodybuilding 80kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วัชรพงศ์ กิตติลือชากร
16
2
ภัทรกร ศรีมณี
15
3
พฤหัส พรมพิงค์
17
Men Bodybuilding 85kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วุฒิชัย ส่างตุละ
18
2
เมฆินทร์ อายุวัฒนมงคล
19
3
ประสิทธิชัย พิรุณ
20
Men Bodybuilding 90kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
กิตติศักดิ์ วุฒิการณ์
21
2
ภัทร ลาภอดิศร
22
Men Bodybuilding 90kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
กิจลักษณะ เสือคุ่ย
23
Men Fitness 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ธวัชชัย สกุลยลไพศาล
24
2
ณรงค์ชัย สุวรรณ
34
Men Fitness 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
บุญเรือง ทาเหล็ก
26
2
พิชิตพงศ์ มังคลาด
25
3
จตุพล ด่านศรีชาญชัย
27
Men Body Classic 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ทินภัทร ชัยปัน
29
2
ณพพร กันทาวงษ์
28
Men Body Classic 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
บุญเรือง ทาเหล็ก
26
2
พิชิตพงศ์ มังคลาด
25
Men Bodybuilding Masters 45yrs+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สอิ้ง ภู่พันธ์
31
Women Fitness 164cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อัลลิปรียา สถิตย์สุขเสนาะ
30
Women Bodybuilding
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จรัญญา ดวงคำ
32
2
ลักษมี อุทัยผล
33
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2020 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.