ไทยบอดี้ » Posts » เพาะกายเอเชีย และ ฟิตเนส แชมป์เปี้ยนชิฟ (2554) - ผลการแข่งขัน

เพาะกายเอเชีย และ ฟิตเนส แชมป์เปี้ยนชิฟ (2554) - ผลการแข่งขัน

Asian Women Bodybuilding 46kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Lia Hongxia
6
2
วิไลพร วรรณกลาง
10
3
Dinh Kim Loan
2
Asian Women Bodybuilding 49kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
You Mi Hee
38
2
Ton Hoang Khanh Lan
28
3
Luong Hong Ngoc
31
4
อรวรรณ จูด้วง
33
5
Sibalika Saha
23
Asian Women Bodybuilding 52kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Nguyen Thi My Linh
115
2
Lilian Tan
110
3
ลักษมี อุทัยผล
102
4
Cheng Kim Ting
101
Asian Women Bodybuilding 52kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จรัญญา ดวงคำ
127
2
Chun Nok Won
69
Asian Women Model Physique 155cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Akane Gushiken
4
2
Liu Yanan
55
3
Tran Thi Cam Tu
48
4
นงเยาว์ โกสีนาม
56
5
Yu Dick Hei
11
Asian Women Model Physique 160cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
H. Marsden
37
2
นนท์ณัฐดา อํามาตย์
63
3
So Sin Ying
12
4
Nguyen Thi My Tram
78
Asian Women Model Physique 165cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Sun Danyan
16
2
Nonie Fatimah
3
3
Tatyana Poberrzhna
19
4
Badamsuren
64
5
ถิรดา ค้าขึ้น
71
Asian Women Model Physique 165cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Natalia Lukashevich
25
2
รุ้งตะวัน จินดาซิงห์
41
3
Li Lin
95
4
ขนิษฐา มะคงสุข
36
5
Park So Ra
26
Asian Men Fitness Physique Open
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วันชัย กาญจนพิมาย
206
2
Tsang Hoi Cheong
220
3
ดำรงด์ศักดิ์ สร้อยศรี
205
4
จิรวัฒน์ ตระกุลมา
286
5
Mashaal Mohamed Alhosani
204
Asian Men Athletic Physique 160cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จักรวัฒน์ อินทะรังษี
139
2
ศิริกร คชกฤษ
130
3
Ho Tan Phat
132
4
Mathias Anchah
129
5
Tun Jahfar Bin Abdul Rahim
136
Asian Men Bodybuilding Juniors 65kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Zen Low Xiang Hua
282
2
Le Hoai Thuong
43
3
Ayaz Sohail
42
4
วชิรวิทย์ อุตรี
59
5
Anocha Somniyam
53
Asian Men Bodybuilding Juniors 70kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Awais Sajjad
72
2
Damyant Kumar Singh
62
3
Nguyen Anh Tu
80
4
วิชิต สิงห์ทอง
66
5
Hamad Ali Hasan Alhosani
76
Asian Men Bodybuilding Juniors 70kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Habib Mohd Ali Albalooshi
84
2
Muhammad Abbas Khan
83
3
พีรวิชญ์ คล้ายพรม
86
4
Kuong Tat Fong
98
5
Darrell Low Jian Liang
87
Asian Men Bodybuilding 60kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จีรพันธ์ โป่งคำ
119
2
Tun Min
108
3
Zen Low Xiang Hua
282
4
Nguyen Anh Thong
111
5
Cen Qiling
104
Asian Men Bodybuilding 90kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Kamal Abdull Salam
278
2
Mahdi Ayari
238
3
Jang Hee Seong
231
4
Mohammadhadi Afshari
221
5
Ghanem Ahmed Obaid Al Zaabi
222
Asian Men Bodybuilding 100kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Wong Hong
274
2
Abolfazl Navidi Benhkohal
270
3
Alireza Asadollahi
266
4
Atif Anwar Ahmed
263
5
Nayef Sheghail Abdulla
262
Asian Men Bodybuilding Overall
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Kamal Abdull Salam
278
-
จีรพันธ์ โป่งคำ
119
-
Abbas Agheil
201
-
Xin Jian
234
-
Reza Bagher Zadeh
256
-
Yousef Karimi
261
-
Moharam Panahi
267
-
Wong Hong
274
World Women Bodybuilding 52kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Nguyen Thi My Linh
115
2
You Mi Hee
38
3
วิไลพร วรรณกลาง
10
4
Lilian Tan
110
5
Eva Szeberenyi
15
World Women Bodybuilding 52kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จรัญญา ดวงคำ
127
2
Natalia Korniienko
208
3
Chun Nok Won
69
World Women Fitness Physique 165cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
รุ้งตะวัน จินดาซิงห์
41
2
Lisa Cheng Lai Sho
39
3
Amrita Mondal
24
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2022 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.