ไทยบอดี้ » Posts » Siam Classic (2555) - ผลการแข่งขัน

Siam Classic (2555) - ผลการแข่งขัน

Men Bodybuilding Juniors (21 yrs and below)
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สุวิชชา จันทรสงคราม
14
2
ชินวุฒิ วันเพ็ญ
9
3
Payut Wijitrawan
18
4
Chitiphan Jomhong
30
5
Nuttapong Yaiuluam
11
Men Bodybuilding New Faces
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Dhetadul Prakobchad
61
2
Sawetj Buawin
59
3
Teerasak
57
4
ดำรงด์ศักดิ์ สร้อยศรี
67
5
Sarawut
37
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2023 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.