ไทยบอดี้ » Posts » WBPF เพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก (2555) - ผลการแข่งขัน

WBPF เพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก (2555) - ผลการแข่งขัน

Men Bodybuilding 60kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จีรพันธ์ โป่งคำ
12
2
Nguyen Anh Thong
19
3
Asrelawandi
17
4
Tun Min
11
5
Jung Seung Ho
20
Men Bodybuilding 65kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สมคิด สุเมโทเวขกุล
27
2
สุวิทย์ มีศิลป์
25
3
Pradip Kumar
24
4
Jin Jong Tae
22
5
Francisco Nascimento
26
Men Bodybuilding 90kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Mahdi Ayari
71
2
Salman Abdul Rahman
76
3
Claudio Vieira
75
4
Karpuk Mykola
78
5
Pascal Flore
73
Men Bodybuilding 100kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Mojtaba Notarki
95
2
Ghavidel Eshagh
98
3
Adam Kozyra
105
4
Ashig Asim
99
5
Wong Hong
96
Men Bodybuilding Juniors 75kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วชิรวิทย์ อุตรี
144
2
Ali Alhammadi
143
3
Caio Silva
141
4
Pham Duc Dai
146
5
ลินคม ผูกชอบ
145
Men Bodybuilding Juniors 75kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
พีรวิชญ์ คล้ายพรม
151
2
Mohamed Ahmed Mohamed Al Khouri
155
3
Lonchar Stevan
157
4
Kosa Dinh Huu Cong
152
Men Athletic Physique 160cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อำนวย เชื้อเมืองพาน
101
2
วันชัย กาญจนพิมาย
200
3
Le Hoai Thuong
110
4
Leong Weng Kuan
109
Men Athletic Physique 180cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Wesley Van Staveren
136
2
Galapats Oleksandr
135
3
Ebrahim Mubarak Jumah
133
4
วุฒินนท์ ปรีชาวุฒิ
137
5
Ali Shams Ghamari
139
Men Fitness Physique 165cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วันชัย กาญจนพิมาย
200
2
ชิรกรณ์ สุรินทรทะ
199
3
Oleksiy Horishnyy
195
Men Fitness Physique 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Kraisak Khanpakdee
202
2
สุขสันต์ แก้วพิสดาร
210
3
Nur Fauzi Abu Bakar
206
Women Bodybuilding 50kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วิไลพร วรรณกลาง
224
2
Dinh Kim Loan
225
3
Mamota Devi Yupinam
230
4
Sibalika Saha
223
Women Bodybuilding 50kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Lilian Tan
239
2
จรัญญา ดวงคำ
236
3
Aerts Nadihe
238
4
Nguyen Thi My Linh
231
5
Rebita Devi
240
Women Bodybuilding Juniors
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อรวรรณ จูด้วง
303
2
Luong Hong Ngoc
310
Women Athletic Physique 165cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
นงเยาว์ โกสีนาม
327
2
Sonja Den Breems
322
3
Chun Nok Won
329
4
Karuna Pandurang Waghmare
244
Women Model Physique 165cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Bettina Nagy
273
2
Orap Olena
272
3
Lee Hyangmi
280
4
Arienne Trenidad
279
5
Tatyana Korabelnikova-Lazareva
271
Women Model Physique 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Lytvynenko Anastasiia
293
2
Tunde Renata Csatho
294
3
Kulinych Olga
297
4
Virginia Toth
299
5
Sandra Van De Kamp
298
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2024 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.